XE ĐẦU KÉO ISUZU

TỔNG TẢI TRỌNG 40.000 KG
GIÁ BÁN : 1.592.000.000 VNĐ

TỔNG TẢI TRỌNG 42.000 KG
GIÁ BÁN : 1.690.000.000 VNĐ

TỔNG TẢI TRỌNG 60.000 KG
GIÁ BÁN : 1.984.000.000 VNĐ